Selectează o Pagină

2% din impozitul pe venit

Redirectionarea a 2% din impozitul pe venit este un sprijin foarte important pentru noi. Cu sumele colectate putem continua cele mai importante proiecte!

 

Pasi pentru a completa Formularul 230 in sprijinul Asociatiei EcoVillage Network

Pasul 1: Descarcati formularul necesar de pe site-ul ANAF sau din sectiunea „Resurse”

Pasul 2: Completati-l cu datele dumneavoastra dupa cum urmeaza:

Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscal, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz:

Suma – In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica ‘’Suma’’. In acest caz, organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

Pasul 3: In cazul in care nu doriti sa folositi formularul precompletat, completati datele noastre dupa cum urmeaza:

Denumire entitate nonprofit – Asociatia Ecovillage Network

Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit: CF 34212806

Cont bancar (IBAN):

CONT IBAN RO80 RZBR 0000060017558960 (RON)

Formularul se completeaza in doua exemplare:

– Originalul se depune la:

A) organul fiscal din teritoriul in care contribuabilul are adresa de domiciliu potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

B) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

– Copia se pastreaza de catre contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Va multumim!

20% din impozitul pe profit

Toti cei care detin o firma si sustin un mod de viata sanatos, dar si protejarea mediului si a traditiilor romanesti, pot redirectiona 20% din impozitul pe profit catre Asociatia EcoVillage Network.

Nu se impun costuri suplimentare in urma redirectionarii fondurilor catre Asociatia EcoVillage Network. Cei 20% sunt obtinuti din suma alocata catre bugetul de stat.

IMPORTANT!
• Pentru ca suma sa fie dedusa din impozitul pe profit aferent anului curent, platile trebuie facute pana la 31 decembrie.
• Suma redirectionata trebuie sa fie mai mica de 3 la mie din cifra de afaceri.

 

Pasi:

–          Calcularea sumei de direcţionat catre Asociatia EcoVillage Network, 20% din impozitul pe profit

 

Codul fiscal, Titlul 2, cap. 2, art. 21, alineatul 4, litera p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

 –          Propunerea sponsorizarii catre Asociatia EcoVillage Network printr-un e-mail la office@eco-vilage.ro 

–          Incheierea unui contract de sponsorizare

Resurse

D230_2014_v100_060115 – se salveaza documentul in calculatorul personal, iar apoi se completeaza cu datele personale.